O nás

Peter Rjabinčák RR STRECHY

je rodinnou firmou, už druhú generáciu sa zaoberáme stavebnou činnosťou v oblasti montáže strešných systémov,počínajúc tesárstvom a zhotovením krovu,cez pokrývačské práce,klampiarske práce,komplexnú izoláciu strešných plášťov vrátane fólií,až po diagnostiku a odborné poradenstvo v oblasti defektov strešných konštrukcií. Vzhľadom na dlhoročné praktické skúsenosti našich montážnikov a priebežné odborné školenia a semináre o najnovších trendoch a technológiách v strechárstve Vám vieme ponúknuť vysokú kvalitu prevedenia realizačných prác na jednej z najdôležitejších súčastí Vášho domu. Naša firma je aktívnym členom Cech Strechárov Slovenska, čo taktiež garantuje Vašu spokojnosť. Zaoberáme sa predajom a inštaláciou stavebných materiálov a súčastí so strešným systémom spojených, ako sú:

predaj a realizácia pálenej strešnej krytiny a strešných tašiek

predaj a realizácia veľkoformátovej plechovej krytiny a trapézového plechu

predaj a realizácia falcovanej strešnej krytiny

predaj a realizácia plochých striech

predaj a realizácia klampiarskych súčastí, lemoviek, oplechovaní a žľabových systémov

predaj stavebného reziva, vrátane väzníkových konštrukcií a realizácia krovov, realizácia drevostavieb na kľúč

predaj paropriepustných vysokodifúznych fólií a realizácia paropriepustnej membrány

predaj izolačných materiálov do šikmých i plochých striech a realizácia termoizolačnej vrstvy

predaj parozábranných fólií a realizácia parozábrannej membrány

predaj a realizácia nosnej konštrukcie pod podhľadové prvky v interiéri

Montáž strešného systému v sebe zahŕňa vysokú kvalitu použitých komponentov v kombinácii s odbornými znalosťami technológie a praktickou zručnosťou, výsledkom ktorých je ucelený strešný systém od krytiny až po podhľadové konštrukcie. V spojení s odbornou realizáciou certifikovaným montážnikom Vám dáva vysokú mieru pridanej hodnoty, pocit istoty a bezpečia pod vlastnou strechou. Spoľahnite sa na odborníkov.

Na zlepšenie skúseností s prehliadaním webu používame vlastné alebo tretie strany cookie. Ak budete pokračovať v prehliadaní, myslíme si, že akceptujete ich použitie.  Akceptujem